Krilat. A rat...

U amanet

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 07:57

 

 

Ne rastoči snagu

i krvlju ne curi

da nakapaš polja

hleba budućega

kad džaba ti zemlja

krvlju natopljena

međom odvojena;

 

mržnjom zadojena

čeljad nerođena

ne išti od Boga

doživeće strašna

vojevanja mnoga

sve za "razumnoga"

nesretnog ludaka

što u službi jadnog

gospodara mraka

taštinom se diči;

kome kao lutka

pada duša svaka.

 

Na druge ne liči.

Pronađi planinu

il kasabu kakvu

ko u staroj priči.

Samo tebi lepu

samo tebi takvu.

 

Kantar sebi nađi

da valjanost meri,

kroz namete snega

probijaj se hitro,

te gaji živinu,

povrh kakvog brega

vetrenjaču skroji,

sva odživi doba.

Pred onom što voli

silan zatreperi.

Godine ne broji.

 

Tad biće ti bistro.

 

Pa umoran, krepav,

o zvona razglasi

život robovanja

tralja i lobanja

tuđeg likovanja

ozidan nam život

beživotan sitan

kobnu znal zaveštaj

svetu u amanet

nek pomisli neko

da si bio bitan.


Powered by blog.rs