Krilat. A rat...

Giljotina

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 12:37

 

 

Tintarom privid mi zri

dok spava,

košutna,

bleda.

 

Narod se skupio neki,

sve mlado i staro,

pa vrve,

kude i psuju,

kamenuju;

kezi se svaki od reda.

Kroz rešetke gledam ih kivan.

Zubima mozak mi češljaju.

Pravosveštenstvo u loži,

svaki po knjigu znanu.

Grohotnim čekaju smehom.

Čijoj li se to koži

smrt sprema u ovom danu.

 

Tintarom privid mi zri

dok spava,

košutna,

ona.

 

Sve utihnu na čas.

Prolomiše crkvena zvona.

Urlik mase pomeri zemlju,

deca počeše da vrište.

Nebo krvlju rumeni.

Čovek - maska,

samrtno crn,

uvija daske

škripave,

lomne.

Na pos'o ide.

Na gubilište.

Poklanja se

k'o da je na sceni.

 

Tintarom privid mi zri

dok spava,

košutna,

bleda.

 

Dva paora nose džak,

te meita jedva drže,

pritrča još jedan jak

da oštrica krene brže.

Na konju (i konj se kezi)

napred oficir stamen.

Tek da se izvrši čin,

iz džaka iskliznu kamen.

Zbunjene glave u trenu

posumnjaše u javu.

Pa ko je rđav toliko

da kamenu odrubi glavu.

 

Tintarom privid mi zri

dok spava,

košutna,

ona.


Taština

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 12:36

 

 

Pesmom jurodiv,

ponovo sam.

 

"Nevreme vreme je moje."

 

Ko mi to glasu

hrapavost skri,

ko mi u umlje prodire?

 

Ne znam joj ime.

Neman je znam.

Ko mati uspavno poje.

 

Zbori po želji.

Od jave san

duhovi taštine kroje.

 

Pesmom jurodiv,

ponovo sam.

 

"Nevreme vreme je moje."


Gotovo plavo

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 12:35

Starački povijen,

čovek-prut

u sobi za frtalj njega.

 

Ramena mu 

obraze šamaraju,

a oči rakijaju.

 

Čokanj i cvet tamjana.

 

Na čokanju krug.

 

(...od pruća je, kao mali, pravio lukove,

strele su bile tu samo onako)

 

Znana mu 

muzika strana

Al' tuđom ne ume da voli.

 

(klavir, truba... i skora jesen)

 

Jedno jutro

i jedna tintara

opet puna...

 

Toliko puna 

da ostane

svoja...

 

(...to je dovoljno)

 

Znajte, 

kad čovek počne

nerazumljivo da trtlja

onda, zasigurno, 

nije još poludeo.

 

...No, ima vremena.


Čvor

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 12:34

 

 

Svezah pamet

u nepamet.

 

Šta će ti zbrajanje

i množenje

kad dijeljenje

oduzima

i sabrano

i umnoženo.

 

U pamet

nepamet svezah

 

Ko će mu znati kraj.Skromna

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 12:33

 

 

Carsko mi ruho okovrati,

krunu i dvore i carsku veru,

a prosjak.

 

'Arač i koga da me poji, 

galjače jutro, iz nužde boga,

a pošten.

 

Papira, nota, rakije vrč,

tebe i pero namesto vera,

a čovek.


Powered by blog.rs