Krilat. A rat...

Proletnja

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 02:28

 

 

Da li je nestala...?

Ili...se prerušila, samo,

u kakvo leto,

nezapamćeno,

proletnje...?

Možda u kakvu muzu,

pa je, ne vidim, eto...

Boginje ionako

nikad niko video nije.

A, Kordiljeri su reči

za njih ispisani,

i ruže samo zbog njih su stvorene...

Al', ne znaju one

gde im je crnica,

a gde im je kras,

jer, samo su cvetovi sitni...

...Čovek bi rek'o, ˝sitni˝ i ˝samo˝.

Takvo je vreme u nas...

 

Biće da sam uobrazio...

Kako je i mogla doći ovamo,

kad mene,

nenalivene,

i nazor upaljene

petrolejke,

nigde,

nikad,

nije ni bilo.

Pitam se,

kako li je,

uopšte,

gorela tamom...

Biće da mi se snilo...

 

A gde li smo se to sreli?

Ja,

plast sena

iz nužde,

krvlju, nabacan

u telo čoveka.

Razumom zadojena

poštenjačina

koja je sama sebi

pridev poštenjaka dala,

ne bi li ga pridev, bliže,

svevišnjem pod skute prišljamčio,

i ona,

na zemlji,

pod zemljom

i nad njom

najlepša žena...

Ona,

ona, koja ne ume

ni za šta reći ˝hvala˝.

Lunom razmažena,

a, toliko božanstvena,

da ni sad ne znam

koje bih joj ime,

od imena devet

Zeusovih kćeri

pre nadeno...

 

Beše li to u vozu nekom

(nalik onom iz ˝Život je lep˝)

koji na kratko stade...?

Na putovanju kom nisam

ni izvora ni konca znao...?

Možda mi maramicu, pred noge,

baci s kakvog balkona,

dok sam, hodajući,

obavijao šal

običnih,

svakodnevnih,

čemernih briga

oko,

od bremenja,

odebljale mi šije...

Ne?!

Ne...

Nije bilo tako filmski...

Pa, nje ni bilo nije.

Vidiš...lepo je sniti...

 

A pitam se,

zna li istorija,

(pored ratova,

imena i datuma)

onog što je bilo,

i onog što će biti,

u kom se dobu,

i kraj koje reke

najviše

i najlepše

sanjarilo?

Kraj koje se reke

najslađe moglo ljubiti?

Ume li to za nauk mi dati?

 

I opet mi tu...

I sve se pitam

da li je nestala...?

Ili...se prerušila, samo,

u kakvo leto,

nezapamćeno,

proletnje...


Razgovorom megdan

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 02:27

 

 

Oštricama s obe strane

ovenča se sreća svaka,

ma koliko bila laka,

osim one nenadane.

 

Ne treba li ona sjati

da jedini, ne razdvaja,

i da za života spaja

korova i bojne cvati.

 

Sve mudrosti svih junaka

male su da zemlju brane

jer uvek će da sahrane

 

stado gordijeh ludaka.

Najvjern'ja je ona žena

riječima osvojena.


(L)Judski

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 02:26

 

 

Da l' živimo il životarimo,

Jošte zelen ne umem ti reći,

čitaoče. Ali znam, o sreći,

raspukne se kad je ostvarimo.

 

Staza jedna, i sreća je jedna.

Dovoljna li za čoveka jeste

ona sama? Neg' izmišljaj ceste

i tabanaj. Sreća je uzgredna.

 

A narod je hrpa gladnih grla

što proguta šta god ko im dade.

Lakše ovci koja se otrla

 

nego da se srećom njenom "slade".

Al' čovek je čovek, kamen nije,

te potrebu ima da se "smije".


Sonet Njemu

Poetko ćoše... — Autor hartofilax @ 02:25

 

 

O, da li je samo jedna staza prava

spram koje bi poći mog'o čovek jedan...

I ljubavi proste, ne znam da l' je vredan

taj što sudbu kroji iznad naših glava.

 

Iz sve duše želim, s iskrenošću, ludo,

niko osim mene to ne može znati,

da verujem da će bar minutu dati

na moj život, nekad, to svevišnje čudo.

 

Ja ne ištem mira, već kapljicu nade

da razbrati mogu od laži istinu,

a on ako hoće, neka mi je dade.

 

Jer bez nade mir će doći sam po sebi,

no ja neću njime a pobelim tminu.

Zašto mi je onda podario ne bi?


Powered by blog.rs